News
พล.ต.อ. พรหมธร ภาคอัต และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
25/06/2020

     พล.ต.อ. พรหมธร ภาคอัต และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมานี้ พล.ต.อ. พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ ผอ.ปนม.ตร และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) และติดตามความก้าวหน้าโครงการจ้างต่อเรือตรวจการณ์สำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจการป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม โดยพลเรือเอก ดร.ขรรค์ชัย สมบูรณ์สุข ที่ปรึกษา และคุณภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ บรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม และนำชมความก้าวหน้าของการสร้างเรือ