News
คณะผู้บริหารบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน 2 ลำ
30/07/2019

คณะผู้บริหารบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน 2 ลำ

        กองทัพเรือจัดให้มีพิธีลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน 2 ลำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีพลเรือโท วศินสรรพ์ จัน ทวรินทร์ รองเสนาธิการทหารเรือ และประธานบริหารโครงการฯ และคุณลัดดาวัลย์ จงวิศาล กรรมการบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามในสัญญา พร้อมด้วยคณะนายทหารจากกองทัพเรือ และคณะผู้บริหารจากบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องรับรองชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา