News & Activities

  • ... 30/07/2019
    กองทัพเรือจัดให้มีพิธีลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน 2 ลำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีพลเรือโท วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ รองเสนาธิการทหารเรือ และประธานบริหารโครงการฯ และคุณลัดดาวัลย์ จงวิศาล กรรมการบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามในสัญญา พร้อมด้วยคณะนายทหารจากกองทัพเรือ และคณะผู้บริหารจากบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องรับรองชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
  • ... 18/06/2019
    เมื่อวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2562 อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้ไปออกบูธแสดงสินค้าในงาน IMDEX ASIA 2019 ณ Changi Exhibition Centre ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งงานนี้ถือเป็นงานที่รวบรวมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทางทะเล ระดับแนวหน้าของเอเชียแปซิฟิก