News & Activities

  • ... 15/12/2020
    เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) โดย คุณภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทการบริหารงานคุณภาพจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต “รางวัลอุตสาหกรรม” เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุด ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกำหนดในระดับที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี มีความคิดริเริ่มและมีความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์สิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการและสถานประกอบการต่างๆ และในปี พ.ศ. 2563 นี้ “มาร์ซัน” คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ มาครองได้สำเร็จ ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ มาแล้ว จึงสะท้อนให้เห็นว่า บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เป็นอู่ต่อเรือของคนไทย ที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพในการบริหารงานได้เป็นอย่างดีตรงตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคุณภัทรวิน ได้กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาในระบบคุณภาพอย่างอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 : Design, Build and repair and boats จาก Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 และมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 จาก SGS (Thailand) จากผลงานการต่อสร้างเรือกว่า 319 ลำ อาทิเช่น เรือตรวจการณ์ความเร็วสูง เรือตรวจการณ์ปืน เรือตรวจการติดอาวุธนำวิถี เรือรับส่งลูกเรือและบริการแท่นขุดเจาะน้ำมัน เรือสำราญ เรือที่ใช้ในภารกิจพิเศษอื่นๆ ฯลฯ ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์เหล่านี้ ถือเป็นบทพิสูจน์แห่งความสำเร็จได้เป็นอย่างดีว่า บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เป็นอู่เรือที่มีศักยภาพในการต่อสร้าง และซ่อมเรือ ตลอดจนบริหารจัดการได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งสามารถพิสูจน์ความไว้วางใจในการใช้งานได้เป็นอย่างดีจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือของคนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความเจริญมั่นคงในระดับสากลสืบไป
  • ... 13/11/2020
    พิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ “ปทุมวัน 2 (817)” ลงน้ำ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพล.ต.อ. ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ “ปทุมวัน 2 (817)” ลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย พล.ต.ท. รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต. ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต. สมควร พึ่งทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ โดยมี คุณนิภาพรรณ สุขวิมล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ