News & Activities

  • ... 21/11/2019
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา กองทัพเรือและบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน 2 ลำ ณ อู่ต่อเรือบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) โดยมีพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ โดยมีพลเรือเอก วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ ผู้บริหารบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ
  • ... 16/09/2019
    นายภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลอุตสาหกรรมศักยภาพ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งมอบเรือตรวจการณ์ เรือรบ เรือช่วยรบ และเรือปฎิบัติภารกิจพิเศษอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นจำนวนกว่า 319 ลำ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการออกแบบและสร้างเรืออย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบเรือที่มีคุณภาพ และทำให้อุตสาหกรรมต่อเรือของคนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล